2017-2018 онд МУЗН болон Эрдэм шинжилгээ

2017-2018 онд МУЗН болон Эрдэм шинжилгээ

2017-2018 онд МУЗН болон Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэнтэй хамтран ажиллах санамж бичиг байгууллаа.