Шинжлэх ухаан технологийн зөвлөлийн хуралдаан боллоо

Шинжлэх ухаан технологийн зөвлөлийн хуралдаан боллоо

Онцгой байдлын байгууллагын стратеги төлөвлөгөө шинэчлэгдэн батлагдсантай холбогдуулан ОБЕГ-ын дэргэдэх Шинжлэх ухаан технологийн зөвлөлд өөрчлөлт орж, зөвлөлийн гишүүдийн анхдугаар хуралдаан 2022 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдөр боллоо.

Хурлаар зөвлөлийн 2022 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явцтай танилцан, Шинжлэх ухаан технологийн зөвлөл, Гамшиг судлалын үндэсний хүрээлэнгээс эрхлэн гаргадаг “Гамшиг судлал, Инновац” мэргэжлийн сэтгүүлийн эрхлэн гаргах журмын төслийг хэлэлцэн баталж, цаашдын үйл ажиллагааны талаар санал солилцсон юм.


Онцгой байдлын байгууллагын үе, үеийн эрдэмтдийн төлөөллөөс бүрдсэн зөвлөл нь шинжлэх ухааны үндэслэлтэй гамшгаас хамгаалах бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, гамшиг судлалын шинжлэх ухааныг хөгжүүлэх, Онцгой байдлын байгууллагын сургалт, эрдэм шинжилгээний байгууллагуудын үйл ажиллагааг чиглүүлэх, энэ чиглэлээр гадаад, дотоод хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх чиг үүрэгтэйгээр ажиллаж байна. 


Эх сурвалж: Онцгой байдлын ерөнхий газар