“ГАМШИГ СУДЛАЛ, ИННОВАЦ” МЭРГЭЖЛИЙН СЭТГҮҮЛД ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮТЭЭЛ ХҮЛЭЭН АВЧ БАЙНА

“ГАМШИГ СУДЛАЛ, ИННОВАЦ” МЭРГЭЖЛИЙН СЭТГҮҮЛД ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮТЭЭЛ ХҮЛЭЭН АВЧ БАЙНА

Онцгой байдлын ерөнхий газрын Шинжлэх ухаан технологийн зөвлөл, Гамшиг судлалын үндэсний хүрээлэнгээс хагас жил тутам эрхлэн гаргадаг олон улсын стандарт цувралын (International Standard Serial Number) ISSN2790-1181, eISSN2790-119X дугаартай “Гамшиг судлал, Инновац” сэтгүүлийн 2023 оны IV улиралд хэвлэгдэн гарах дугаарт эрдэмтэн, судлаач, докторант, магистрант та бүхнийг бүтээл ирүүлэхийг урьж байна.

Сэтгүүлд ирүүлэх эрдэм шинжилгээний бүтээл нь ОБЕГ-ын даргын 2022 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн “Гамшиг судлал, инновац” мэргэжлийн сэтгүүлийг эрхлэн гаргах журамд заасан шаардлагыг хангасан байвал зохино (Сэтгүүлийн журмыг энэ холбоосоор орж үзнэ үү).орж үзнэ үү). Бүтээлийг 2023 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийг хүртэл доорх хаягаар хүлээн авна.

https://nema.gov.mn/n/148124

***

“DISASTER STUDIES AND INNOVATION” PROFESSIONAL JOURNAL SUBMITTING RESEARCH WORK

According to the International Standard Serial Number ISSN2790-1181, eISSN2790-119X the “Disaster Studies and Innovation” journal is published every half year by the Science and Technology Council of the National Emergency Management Agency and the National Disaster Research Institute. We invite all scientists, researchers, doctoral and master's students to submit their research works on publication on the 4th quarter of 2023.

The research work to be submitted to the journal should meet the requirements specified in the regulations by chief of NEMA dated September 29, 2022 for the publication of the professional journal “Disaster Studies and Innovation” (the journal regulations are available at https://nema.gov.mn/n/ 133700 link).

Scientific work will be accepted at the address below until December 5, 2023.

Гамшиг судлалын үндэсний хүрээлэн