"Цэргийн нийтлэг дүрэм"-ийн танилцуулга

"Цэргийн нийтлэг дүрэм"-ийн танилцуулга

Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2022 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 180 дугаар зарлигаар Монгол Улсын Цэргийн нийтлэг дүрмүүд батлагдан гарсан. "Цэргийн нийтлэг дүрэм" шинэчлэгдэн батлагдсан дүрмүүдийн танилцуулга 

Холбоос дээр дарж татаж үзнэ үү.