Үндэсний бичиг хичээл зохион байгууллаа

Үндэсний бичиг хичээл зохион байгууллаа

Засгийн газрын 2022 оны 8 дугаар сарын 24-ний өдрийн 312 дугаар тогтоол Төрийн албан хаагчийн богино болон дунд хугацааны сургалтын хөтөлбөр”-ийн заавал судлах “Монгол бичиг”-ийг төрийн байгууллагууд албан бичгээ үндэсний бичгээр албан бичиг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх, алба хаагчдыг чадавхжуулах зорилгоор Гамшиг судлалын үндэсний хүрээлэн 2022 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс "Монгол бичиг" анхан шатны сургалтыг зохион байгууллаа.