Ковид-19-н эмнэлзүйн жам буюу өвчний явц, даамжрал, илрэх шинж тэмдгүүдийн үе шатууд

Ковид-19-н эмнэлзүйн жам буюу өвчний явц, даамжрал, илрэх шинж тэмдгүүдийн үе шатууд

Ковид-19-н эмнэлзүйн жам буюу өвчний явц, даамжрал, илрэх шинж тэмдгүүдийн үе шатууд, зөв эмчилгээний менежментийг анагаах ухааны uptodate.com вебсайт дээр бүдүүвч зургаар оруулсаныг чадан ядан Монгол хэл дээрээ хөрвүүлэн нүүр номын найзууд та бүхэндээ танилцуулж байна. Хэрэв та анхааралтай харвал, уг схем зургаас бид халдвар авсанаас хойш ямар хугацааны дараа шинж тэмдэг илэрдэг, өвчин ямар хугацаанд даамжирч хүндэрдэг, хэзээ уушгины хатгалгаа эхэлдэг, хэдийд цусны судсуудад бүлэн үүсч бөглөрдөг, халдвар авсанаас хойш хүний бие организмд вирус ямар хугацаанд үржиж олшроод, устаж үгүй болж буй, хэзээ бидний дархлааны тогтолцоо ажиллаж эхлээд, эрчимжиж, улмаар эргэж хүний биед хэрхэн сөргөөр нөлөөлж, шинж тэмдэг өгдөг зэргийг ойлгож мэдэх боломжтой.Мөн тухайн үе шат бүрт яг ямар эмчилгээнүүд үр дүнтэй байгааг судалгаагаар тогтоож зөвлөсөн байна! Өнөөдөр дэлхий нийтээр энэ схемийн дагуу Ковидын эсрэг эмчилгээний менежментийг удирдамж болгон хэрэглэж байна гэнэ.