СУДАЛГААНЫ АЖЛЫГ АМЖИЛТТАЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЛЭЭ.

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫГ АМЖИЛТТАЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЛЭЭ.

2021 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр Гамшиг судлалын хүрээлэнгийн “Эрдмийн зөвлөл”-ийн ээлжит IV хурлаар доктор (Ph.D), ахлах дэслэгч Т.Өсөхжаргал, доктор (Ph.D), ахмад Э.Оюунгэрэл “ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБА ХААГЧДЫН СЭТГЭЛЗҮЙН БАЙДАЛД ХИЙСЭН ШИНЖИЛГЭЭ”, доктор (Ph.D), хошууч Ч.Мэндэлмаа, докторантур, ахлах дэслэгч Д.Нарантуяа, “УСНЫ ОСЛЫН ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ АСУУДАЛ”, доктор (Ph.D), ахлах дэслэгч Т.Өсөхжаргал, доктор (Ph.D), хошууч Ч.Мэндэлмаа, докторантур, ахмад Ш.Мөнхбаатар “САЙН ДУРЫН ХЭСГИЙН ЧАДАВХЫГ САЙЖРУУЛАХ АРГА ЗАМ” сэдэвт судалгааны ажлуудыг амжилттай хэлэлцүүллээ.