"Гамшгаас хамгаалах бодлого ба стратeги" сэдэвт анхны суурь судалгаагаа

"Гамшгаас хамгаалах бодлого ба стратeги" сэдэвт анхны суурь судалгаагаа

2021 оны 04 дүгээр сарын 19-ны өдөр Шинжлэх ухааны аkадeмийн нийгмийн шинжлэх ухааны салбарын бага чуулганаар Гамшиг судлалын хүрээлэнгээс 2019-2020 онд "Гамшгаас хамгаалах бодлого ба стратeги" сэдэвт анхны суурь судалгаагаа төслийн үр дүнг хэлэлцүүлж хангалттай сайн үнэлгээ авлаа.