Гол, мөрөн, нуурын мөс гэнэт цөмрөх аюул өндөр байгаа тул мөсөн дээгүүр зорчихгүй байхыг анхааруулж байна

Гол, мөрөн, нуурын мөс гэнэт цөмрөх аюул өндөр байгаа тул мөсөн дээгүүр зорчихгүй байхыг анхааруулж байна