"Гамшиг судлал, инновац" мэргэжлийн сэтгүүлд эрдэм шинжилгээний бүтээл хүлээн авна

"Гамшиг судлал, инновац" мэргэжлийн сэтгүүлд эрдэм шинжилгээний бүтээл хүлээн авна

Онцгой байдлын ерөнхий газрын Шинжлэх ухаан технологийн зөвлөл, Гамшиг судлалын үндэсний хүрээлэнгээс хагас жил тутам эрхлэн гаргадаг олон улсын стандарт цувралын (International Standard Serial Number) ISSN2790-1181, eISSN2790-119X дугаартай “Гамшиг судлал, Инновац” сэтгүүлийн 2023 оны 2 дугаар улиралд хэвлэгдэн гарах дугаарт эрдэмтэн, судлаач, докторант, магистрант та бүхнийг бүтээл ирүүлэхийг урьж байна.

Сэтгүүлд ирүүлэх эрдэм шинжилгээний бүтээл нь ОБЕГ-ын даргын 2022 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн "Гамшиг судnidr.nema.gov.mnлал, инновац" мэргэжлийн сэтгүүлийг эрхлэн гаргах журамд заасан шаардлагыг хангасан байвал зохино (Сэтгүүлийн журмыг nidr.nema.gov.mn үзнэ үү).

Бүтээлийг 2023 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийг хүртэл доорх хаягаар хүлээн авна.

 

Сэтгүүлийн зөвлөл

Цахим хаяг: nidr-journal@nema.gov.mn

Утас: 51-262539: 99039012