Бичвэр, цаасны стандарт

Бичвэр, цаасны стандарт

Баримт бичгийг зохион бүрдүүлэхдээ Arial фонтын 11-12 хэмжээтэй, Times new roman фонтын 12-14 хэмжээтэй үсгийн фонтыг ашиглан бичнэ. Хүснэгтэн мэдээллийн үсгийн хэмжээ 9-11 байна.Эх сурвалж: Эх Хэл Соёл Хэрэглэгдэхүүн