Давтан баталгаажуулалтын гэрчилгээ гардан авлаа.

Давтан баталгаажуулалтын гэрчилгээ гардан авлаа.

Онцгой байдлын ерөнхий газрын дэргэдэх Гамшиг судлалын үндэсний хүрээлэн нь Чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 9001:2015 (MNS ISO 9001:2016) олон улсын стандартын шаардлагыг хангасан тул баталгаажуулалтын “ГЭРЧИЛГЭЭ” гардан авлаа.


Олон улсын итгэмжлэлийн форум нэгдсэн мэдээллийн санд тус хүрээлэн нь албан ёсны MNS ISO 9001:2015 стандартад бүртгэлтэй байгууллага боллоо.