Сургалт зохион байгууллаа

Сургалт зохион байгууллаа

2022-2023 оны хичээлийн жилийн нээлтийн үйл ажиллагааг тохиолдуулан 2022 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдөр Аюулгүй байдлын үнэлгээний нэгдсэн төвийн Химич-хүнс, үр тарианы шинжээч, ахмад Э.Оюунгэрэл, “Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын менежмент. Covid-19 цар тахлын үед аюулгүй ажиллах ерөнхий зааварчилгаа” сэдэвт сургалт тус төвийн Галын инженер, судлаач, ахлах дэслэгч Д.Балжинням, МNS ISO/IЕС 17025-2018 “Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага” сэдэвт сургалт, Гамшиг судлалын төвийн Эрдэм шинжилгээний ажилтан бөгөөд секторын эрхлэгч, ахлах дэслэгч Т.Өсөхжаргал “Судалгааны арга зүй” сэдэвт сургалтуудыг тус тус зохион байгууллаа.