Хүйтний улирлын хувцсанд шилжлээ.

Хүйтний улирлын хувцсанд шилжлээ.

ОБЕГ-ын даргын тушаалаар Онцгой байдлын ерөнхий газар, Гамшиг судлалын үндэсний хүрээлэн, нийслэлийн хүрээний Онцгой байдлын газар, хэлтэс, анги байгууллагын алба хаагчдыг 2022 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрөөс хүйтний улирлын хувцсанд шилжүүлэхээр болсон.

Хүйтний улирлын хувцсанд шилжүүлсэнтэй холбогдуулан 2022 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдөр ОБЕГ, Гамшиг судлалын үндэсний хүрээлэн болон нийслэлийн хүрээний Онцгой байдлын газар, хэлтэс, анги, байгууллагын алба хаагчдын хувцасны үзлэгийг зохион байгуулагдлаа.