ISO9001, ISO17025 стандарт хэрэгжилтийг ханган ажиллаа.

ISO9001, ISO17025 стандарт хэрэгжилтийг ханган ажиллаа.

ISO9001, ISO17025 стандарт, ОБEГ-ын даргын 2022 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/88 дугаар Онцгой байдлын байгууллагын салбар нэгжийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт зохион байгуулах тухай тушаал, Онцгой байдлын байгууллагын Бүтээмжийн хөтөлбөрийн 5С зарчмын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Гамшиг судлалын үндэсний хүрээлэнгийн алба хаагчид 2022 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн “Баасан гарагт баримт бичиг, ажлын байрны эмх цэгц болон хувийн бэтгэл, өвөлжилтийн бэлтгэл бэлэн байдлыг хангах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.


Хяналт шалгалтын үеэр илэрсэн зөрчил дутагдал, үл тохирлыг арилгуулах, сайжруулах саналын дагуу засаж залруулах, сайн туршлагуудыг онцлон тэмдэглэж ISO9001 бүртгэл хөтөллөө.