Тэрбум мод хөдөлгөөн

Тэрбум мод хөдөлгөөн

Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилсан тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөн аяны хүрээнд Онцгой байдлын байгууллага амлалт үүрэг аван ажиллаж байна. Гамшиг судлалын үндэсний хүрээлэн terbummod программыг санаачлан үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэхэд бэлэн болоод байна. Та бүхэн идэвхтэй оролцоно уу.