#алдвал_галдана2

#алдвал_галдана2

Ойн түймэр гарч буй шалтгааны гаруй хувь нь хүний санамсар болгоомжгүй үйлдлээс үүдэн гардаг.
Ойн түймэрт ганцхан мод өртдөггүй.