Коронавирусын ДЕЛЬТА хувилбар нь анхны хувилбараасаа 2 дахин их халдварлах чадвартай

Коронавирусын ДЕЛЬТА хувилбар нь анхны хувилбараасаа 2 дахин их халдварлах чадвартай