Дотоод хэргийн их сургуулиас зохион байгуулж буй Грант олгох, Шилдэг бүтээлийн уралдаанд оролцохыг урьж байна.

Дотоод хэргийн их сургуулиас зохион байгуулж буй Грант олгох, Шилдэг бүтээлийн уралдаанд оролцохыг урьж байна.