ШУА-ийн Одон орон геофизикийн хүрээлэнтэй хамтран...

ШУА-ийн Одон орон геофизикийн хүрээлэнтэй хамтран...

2019 онд Гамшиг судлалын хүрээлэн  ШУА-ийн Одон орон геофизикийн хүрээлэнтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулав.