2019 онд ШУТИС-ийн Эрдэм шинжилгээ

2019 онд  ШУТИС-ийн Эрдэм шинжилгээ

2019 онд  ШУТИС-ийн Эрдэм шинжилгээ, инновацийн газартай хамтран ажиллах санамж бичиг байгууллаа.