2017 онд Стандарт хэмжилзүйн газрын техникийн зөвлөлийн хурлаар...

2017 онд Стандарт хэмжилзүйн газрын техникийн зөвлөлийн хурлаар...

     2017 онд Стандарт хэмжилзүйн газрын техникийн зөвлөлийн хурлаар “Аюулгүй хөдөлмөрийн үндэс ТББ”-тай хамтран Онцгой байдлын байгууллагын алба  хаагчдын хувцасны стандартыг батлууллаа.