2009 онд ЗГХЭГ, Шадар сайдын ажлын албатай хамтран...

2009 онд ЗГХЭГ, Шадар сайдын ажлын албатай хамтран...

     2009 онд ЗГХЭГ, Шадар сайдын ажлын албатай хамтран “Улсын нөөцийн удирдлага” ярилцлагад ГСХ-ийн удирдлага, ШУТИС-ийн эрдэмтэн докторууд, ОБЕГ-ын Улсын нөөц сэргээн босголтын газрын алба хаагчид, Улсын нөөцийн салбарын дарга нар оролцлоо.