Оросын холбооны улс

Оросын холбооны улс

2019 онд ОХУ-ын Красноярскийн Газар тариалангийн их сургуультай хамтран ажиллах санамж бичгийг байгууллаа.