Бүгд Найрамдах Унгар Улс

Бүгд Найрамдах Унгар Улс

2008 онд БНУУ-ын буцалтгүй тусламжаар “Галын шинжилгээний лабораторийн тоног төхөөрөмжийг сайжруулах төсөл” хэрэгжсэн.