Бүгд Найрамдах Солонгос Улс

Бүгд Найрамдах Солонгос Улс

БНСУ-ын тусламжаар 2007-2008 онд Монгол Улсын гамшигтай тэмцэх чадавхыг бэхжүүлэх төсөл амжилттай хэрэгжсэн.

БНСУ-ын KOICA-ийн “Монгол Улсад гамшгаас хамгаалах чадавх сайжруулах хөтөлбөр”-ийн үр ашгийг нэмэгдүүлж, цаашдын үйл ажиллагааг сайжруулах үүднээс “Төслийн дараах дэмжлэг үзүүлэх” арга хэмжээний санамж бичгийг байгуулав -2014 он

2018 онд Гамшиг судлалын хүрээлэнд БНСУ-ын Галын хүрээлэнгийн удирдлагууд айлчлан ирж цаашдын хамтын ажиллагааны талаар санал солилцсон.